Πληροφορίες για σειρές από όλο τον κόσμο

Οι συντελεστές της σειράς, μια μίνι παρουσίαση της υπόθεσης και σαν "tip" η άποψη μου.

Ξεχωριστή κατηγορία: Ελληνικές Σειρές

 • All

 • A

 • B

 • C

 • D

 • E

 • F

 • G

 • H

 • I

 • J

 • K

 • L

 • M

 • N

 • O

 • P

 • Q

 • R

 • S

 • T

 • U

 • V

 • W

 • X

 • Y

 • Z

 • Others

The 8 Show 2024 Series

The 8 Show 2024 Series

The Incredible Hulk Marvel 1977-1982 Series

The Incredible Hulk Marvel 1977-1982 Series

Daredevil Marvel 2015-2018 Series

Daredevil Marvel 2015-2018 Series

Jessica Jones Marvel 2015-2019 Series

Jessica Jones Marvel 2015-2019 Series

Luke Cage Marvel 2016-2018 Series

Luke Cage Marvel 2016-2018 Series

The Defenders Marvel 2017 Series

The Defenders Marvel 2017 Series

Legion Marvel 2017-2019 Series

Legion Marvel 2017-2019 Series

The Gifted Marvel 2017-2019 Series

The Gifted Marvel 2017-2019 Series

Iron Fist Marvel 2017-2018 Series

Iron Fist Marvel 2017-2018 Series

The Punisher Marvel 2017-2019 Series

The Punisher Marvel 2017-2019 Series

The Falcon and the Winter Soldier Marvel 2021 Series

The Falcon and the Winter Soldier Marvel 2021 Series

The Amazing Spider-Man 1977-1979 Series

The Amazing Spider-Man 1977-1979 Series

Spider-Man 1978-1979 Japanese Series

Spider-Man 1978-1979 Japanese Series

Blade: The Series 2006

Blade: The Series 2006

Pokemon 1997-2024 Series

Pokemon 1997-2024 Series

Star Wars: Ahsoka 2023 Series

Star Wars: Ahsoka 2023 Series

Star Wars: The Book of Boba Fett 2021 Series

Star Wars: The Book of Boba Fett 2021 Series

Star Wars: Resistance 2018-2020 Series

Star Wars: Resistance 2018-2020 Series

Three-Body 2023 Series

Three-Body 2023 Series

3 Body Problem 2024 Series

3 Body Problem 2024 Series

The Responder 2022 Series

The Responder 2022 Series

Liaison 2023 Series

Liaison 2023 Series

Sweet Home 2020-2024 Series

Sweet Home 2020-2024 Series

True Detective 2014-2024 Series

True Detective 2014-2024 Series

The Detectives 1959-1962 Series

The Detectives 1959-1962 Series

Dynasty 1981-1989 Series

Dynasty 1981-1989 Series

Dynasty 2017-2022 Series

Dynasty 2017-2022 Series

Dallas 1978-1991 Series

Dallas 1978-1991 Series

The Young and the Restless 1973-2023 Series

The Young and the Restless 1973-2023 Series

The Bold and the Beautiful 1987-2023 Series

The Bold and the Beautiful 1987-2023 Series

Santa Barbara 1984-1993 Series

Santa Barbara 1984-1993 Series

Santa Barbara 2015 Portuguese Series

Santa Barbara 2015 Portuguese Series

La Patrona 2013 Venezuelan Series

La Patrona 2013 Venezuelan Series

Bonanza 1959-1973 Series

Bonanza 1959-1973 Series

Combat 1962-1967 Series

Combat 1962-1967 Series

Beverly Hills, 90210 1990-2000 Series

Beverly Hills, 90210 1990-2000 Series

Melrose Place 1992-1999 Series

Melrose Place 1992-1999 Series

Models Inc. 1994-1995 Series

Models Inc. 1994-1995 Series

90210 2008-2013 Series

90210 2008-2013 Series

Melrose Place 2009-2010 Series

Melrose Place 2009-2010 Series

BH90210 2019 Series

BH90210 2019 Series

77 Sunset Strip 1958-1964 Series

77 Sunset Strip 1958-1964 Series

A Man Called Sloane 1979 Series

A Man Called Sloane 1979 Series

Acapulco 1961 Series

Acapulco 1961 Series

Accused 2010 British Series

Accused 2010 British Series

Accused 2015 French Series

Accused 2015 French Series

Accused 2023 American Series

Accused 2023 American Series

The Street 2006-2009 British Series

The Street 2006-2009 British Series

The Street 2000 American Series

The Street 2000 American Series

Moving On 2009-2021 British Series

Moving On 2009-2021 British Series

Movin’ On 1974-1976 American Series

Movin’ On 1974-1976 American Series

Traces 2019-2022 Series

Traces 2019-2022 Series

Flash Gordon 2007 Series

Flash Gordon 2007 Series

House 2004-2012 Series

House 2004-2012 Series

Homicide: Life on the Street 1993-1999

Homicide: Life on the Street 1993-1999

Brooklyn Nine-Nine 2013-2021

Brooklyn Nine-Nine 2013-2021

Escouade 99 2020-2023 Series

Escouade 99 2020-2023 Series

Good Doctor 2013 South Korean Series

Good Doctor 2013 South Korean Series

The Good Doctor 2017-2023

The Good Doctor 2017-2023

Good Doctor 2018 Japanese Series

Good Doctor 2018 Japanese Series

Miracle Doctor 2019-2021 Turkish Series

Miracle Doctor 2019-2021 Turkish Series

Life After Death 2020 Hong Kong Series

Life After Death 2020 Hong Kong Series

Future Man 2017-2020

Future Man 2017-2020

E.A.R.T.H. Force 1990 Series

E.A.R.T.H. Force 1990 Series

Buck Rogers in the 25th Century 1979-1981 Series

Buck Rogers in the 25th Century 1979-1981 Series

V 1983 Series

V 1983 Series

V The Final Battle 1984 Series

V The Final Battle 1984 Series

V The Series 1984-1985

V The Series 1984-1985

V Visitors 2009–2011 Series

V Visitors 2009–2011 Series

Colony 2016-2018 Series

Colony 2016-2018 Series

The Player 2015 Series

The Player 2015 Series

Sneaky Pete 2015-2019

Sneaky Pete 2015-2019

Twin Peaks 1990–2017 Series

Twin Peaks 1990–2017 Series

Taboo 2017 Series

Taboo 2017 Series

Hooten & the Lady 2016 Series

Hooten & the Lady 2016 Series

Lethal Weapon 2016-2019 Series

Lethal Weapon 2016-2019 Series

Taken 2017-2018 Series

Taken 2017-2018 Series

Ray Donovan 2013-2020 Series

Ray Donovan 2013-2020 Series

Paradox 2009 Series

Paradox 2009 Series

Inside Men 2012 British Series

Inside Men 2012 British Series

Morgan Spurlock Inside Man 2013-2016 Documentary Series

Morgan Spurlock Inside Man 2013-2016 Documentary Series

Inside Men 2022 British Series

Inside Men 2022 British Series

The Inside Man 2019–2023 Online Series

The Inside Man 2019–2023 Online Series

In Plain Sight 2008-2012 American Series

In Plain Sight 2008-2012 American Series

In Plain Sight 2016 Scottish Series

In Plain Sight 2016 Scottish Series

The Cape 1996 Series

The Cape 1996 Series

The Cape 2011 Series

The Cape 2011 Series

Justified 2010-2015 Series

Justified 2010-2015 Series

Justified: City Primeval 2023 Series

Justified: City Primeval 2023 Series

Lie to Me 2009-2011 Series

Lie to Me 2009-2011 Series

Lie to Me 2011 South Korean Series

Lie to Me 2011 South Korean Series

Those Who Kill 2011 Danish Series

Those Who Kill 2011 Danish Series

Those Who Kill 2019-2023 Danish Series

Those Who Kill 2019-2023 Danish Series

Those Who Kill 2014 American remake

Those Who Kill 2014 American remake

Those Who Kill - The Hunt 2016 Dutch remake

Those Who Kill - The Hunt 2016 Dutch remake

Fortitude 2015-2018 Series

Fortitude 2015-2018 Series

The Expanse 2015-2022

The Expanse 2015-2022

Shades of Blue 2016-2018

Shades of Blue 2016-2018

American Gods 2017-2021

American Gods 2017-2021

Monk 2002-2009 Series

Monk 2002-2009 Series

Murdoch Mysteries 2004-2024

Murdoch Mysteries 2004-2024

Jack Ryan 2018-2023 Series

Jack Ryan 2018-2023 Series

Instinct 2018-2019

Instinct 2018-2019

The 4400 Series 2004–2007

The 4400 Series 2004–2007

The 4400 Series 2021

The 4400 Series 2021

Sense8 2015-2018

Sense8 2015-2018

Fugitiva - Fugitive 2018

Fugitiva - Fugitive 2018

Kingdom 2019-2020 South Korean TV series

Kingdom 2019-2020 South Korean TV series

Origin 2018 Series

Origin 2018 Series

Another Life Series 2019-2021

Another Life Series 2019-2021

Tunnel 2017 South Korean Series

Tunnel 2017 South Korean Series

Skylines 2019

Skylines 2019

Iris Series 2009

Iris Series 2009

Athena: Goddess of War 2010

Athena: Goddess of War 2010

Iris II: New Generation 2013

Iris II: New Generation 2013

What/If Series 2019

What/If Series 2019

Kaala Paani 2023

Kaala Paani 2023

Los hombres de Paco - Paco's Men 2005-2010

Los hombres de Paco - Paco's Men 2005-2010

Narcos 2015-2017

Narcos 2015-2017

Narcos: Mexico 2018-2021

Narcos: Mexico 2018-2021

Narco-Saints Suriname 2022

Narco-Saints Suriname 2022

Santo 2021

Santo 2021

El Senor de los Cielos 2013-2023

El Senor de los Cielos 2013-2023

Snowpiercer Series 2020-2022

Snowpiercer Series 2020-2022

The Wire 2002–2008

The Wire 2002–2008

6ixtynin9 The Series 2023

6ixtynin9 The Series 2023

Burning Body 2023

Burning Body 2023

Bodies 2023

Bodies 2023

Green Frontier - Frontera Verde 2019

Green Frontier - Frontera Verde 2019

Bad Guys: Vile City 2017

Bad Guys: Vile City 2017

Bad Guys 2014

Bad Guys 2014

Nowhere Man 2019 Taiwanese Series

Nowhere Man 2019 Taiwanese Series

Vagabond 2019

Vagabond 2019

Scams - Scum 2019

Scams - Scum 2019

Sled Russian 2007-2023

Sled Russian 2007-2023

Stargate SG-1 Series 1997-2007

Stargate SG-1 Series 1997-2007

MacGyver 1985-1992

MacGyver 1985-1992

MacGyver 2016-2021

MacGyver 2016-2021

Friends 1994-2004

Friends 1994-2004

Joey 2004-2006

Joey 2004-2006

The Rising 2022

The Rising 2022

Inhuman Resources - Deranges 2020

Inhuman Resources - Deranges 2020

The Traveller French Series 2019

The Traveller French Series 2019

Travelers Canadian 2016-2018

Travelers Canadian 2016-2018

The End of the F***ing World 2017-2019

The End of the F***ing World 2017-2019

Battlestar Galactica 1978-1981

Battlestar Galactica 1978-1981

Battlestar Galactica 2004-2009

Battlestar Galactica 2004-2009

Lost in Space 1965-1968

Lost in Space 1965-1968

Lost in Space 2018-2021

Lost in Space 2018-2021

Little House on the Prairie 1974-1983

Little House on the Prairie 1974-1983

Omniscient 2020

Omniscient 2020

Gone For Good 2021

Gone For Good 2021

Sisyphus: The Myth 2021

Sisyphus: The Myth 2021

Curon 2020

Curon 2020

White Lines 2020

White Lines 2020

Mars 2016-2018

Mars 2016-2018

The Valhalla Murders 2019-2020

The Valhalla Murders 2019-2020

Puerta 7 2020

Puerta 7 2020

Sherlock 2010-2017

Sherlock 2010-2017

The Unlikely Murderer 2021

The Unlikely Murderer 2021

Young Wallander 2020-2022

Young Wallander 2020-2022

42 Days of Darkness 2022

42 Days of Darkness 2022

Gloria 2021

Gloria 2021

The Perfect Mother - Une mère parfaite 2022

The Perfect Mother - Une mère parfaite 2022

Intimacy 2022

Intimacy 2022

Keep Breathing 2022

Keep Breathing 2022

Strangers - White Dragon 2018

Strangers - White Dragon 2018

A Model Family 2022

A Model Family 2022

Janet King 2014-2017

Janet King 2014-2017

The ABC Murders 2018

The ABC Murders 2018

The Mechanism 2018-2019

The Mechanism 2018-2019

Fallet Swedish Series 2017

Fallet Swedish Series 2017

Quicksand Swedish Series 2019

Quicksand Swedish Series 2019

The Frozen Dead Series 2017

The Frozen Dead Series 2017

Marseille 2016-2018

Marseille 2016-2018

The 100 2014-2020

The 100 2014-2020

Ascension 2014

Ascension 2014

Salvation 2017-2018

Salvation 2017-2018

Continuum 2012-2015

Continuum 2012-2015

Guilt American Series 2016

Guilt American Series 2016

Fargo Series 2014-2023

Fargo Series 2014-2023

Wu Assassins 2019

Wu Assassins 2019

Seven Seconds 2018

Seven Seconds 2018

The Chosen One Brazilian 2019

The Chosen One Brazilian 2019

Dollar Lebanon 2019

Dollar Lebanon 2019

Project Blue Book 2019-2020

Project Blue Book 2019-2020

13 Commandments 2018

13 Commandments 2018

Dark German Series 2017-2020

Dark German Series 2017-2020

Transfers 2017

Transfers 2017

Glitch South Korean 2022

Glitch South Korean 2022

Glitch Australian 2015-2019

Glitch Australian 2015-2019

The Marked Heart 2022

The Marked Heart 2022

Muted - El Silencio 2023

Muted - El Silencio 2023

Fubar 2023

Fubar 2023

Turn Of The Tide 2023

Turn Of The Tide 2023

Vortex 2023

Vortex 2023

Lilyhammer 2012-2014

Lilyhammer 2012-2014

Manifest 2018-2021

Manifest 2018-2021

Vincenzo 2021

Vincenzo 2021

Warrior Nun 2020-2022

Warrior Nun 2020-2022

The Imperfects 2022

The Imperfects 2022

The Bastard Son & The Devil Himself 2022

The Bastard Son & The Devil Himself 2022

1899 - 2022

1899 - 2022

Somebody South Korean 2022

Somebody South Korean 2022

Hot Skull - Sicak Kafa 2022

Hot Skull - Sicak Kafa 2022

Treason 2022

Treason 2022

Scorpion 2014-2018

Scorpion 2014-2018

The Sopranos 1999-2007

The Sopranos 1999-2007

Kaleidoscope 2023

Kaleidoscope 2023

Lady Voyer - Olhar Indiscreto 2023

Lady Voyer - Olhar Indiscreto 2023

Woman Of The Dead 2022

Woman Of The Dead 2022

La Casa De Papel - Money Heist 2017-2020

La Casa De Papel - Money Heist 2017-2020

Money Heist: Korea - Joint Economic Area 2022

Money Heist: Korea - Joint Economic Area 2022

Berlin - Money Heist 2023-2024

Berlin - Money Heist 2023-2024

The Bridge - Bron/Broen 2011-2018

The Bridge - Bron/Broen 2011-2018

The Tunnel 2013-2018

The Tunnel 2013-2018

The Bridge USA – Mexico 2013

The Bridge USA – Mexico 2013

The Bridge Estonia – Russia 2018-2020

The Bridge Estonia – Russia 2018-2020

The Bridge Malaysia – Singapore 2018

The Bridge Malaysia – Singapore 2018-2020

The Bridge - Der Pass Germany – Austria 2019

The Bridge - Der Pass Germany – Austria 2019

The Bridge Η Γέφυρα Greece – Turkey 2022

The Bridge Η Γέφυρα Greece – Turkey 2022

Vis a vis - Locked Up 2015-2019

Vis a vis - Locked Up 2015-2019

Vis a vis - El Oasis 2020

Vis a vis - El Oasis 2020

Sky Rojo 2021-2023

Sky Rojo 2021-2023

Deadwind - Karppi 2018-2021

Deadwind - Karppi 2018-2021

Arctic Circle - Ivalo 2018-2022

Arctic Circle - Ivalo 2018-2022

Estoy Vivo - I’m Alive 2017-2021

Estoy Vivo - I’m Alive 2017-2021

Midnight Sun - Midnattssol 2016

Midnight Sun - Midnattssol 2016

Occupied - Okkupert 2015-2020

Occupied - Okkupert 2015-2020

The Killing - Forbrydelsen 2007–2012

The Killing - Forbrydelsen 2007–2012

The Killing (American) 2011-2014

The Killing (American) 2011-2014

New Amsterdam 2018-2023

New Amsterdam 2018-2023

Stranger Things 2016-2022

Stranger Things 2016-2022

Designated Survivor 2016-2019

Designated Survivor 2016-2019

Designated Survivor: 60 Days 2019

Designated Survivor: 60 Days 2019

Innocent Defendant 2017

Innocent Defendant 2017

100 Code - The Hundred Code 2015

100 Code - The Hundred Code 2015

Breaking Bad 2008-2013

Breaking Bad 2008-2013

Better Call Saul 2015-2022

Better Call Saul 2015-2022

Person of Interest 2011-2016

Person of Interest 2011-2016

Fringe 2008-2013

Fringe 2008-2013

Alias 2001-2006

Alias 2001-2006

Counterpart 2017-2019

Counterpart 2017-2019

Bones 2005-2017

Bones 2005-2017

The Night Of 2016

The Night Of 2016

DaVincisDemons-2013

Da Vinci’s Demons 2013-2015

Spring Tide - Springfloden 2016-2018

Spring Tide - Springfloden 2016-2018

Married with Children 1987–1997

Married with Children 1987–1997

Knight Rider 1982–1986

Knight Rider 1982–1986

Borderliner - Grenseland 2017

Borderliner - Grenseland 2017

Borgen 2010-2022

Borgen 2010-2022

The Spy 2019

The Spy 2019

Victim Number 8 - 2018

Victim Number 8 - 2018

Ultraviolet 2017

Ultraviolet 2017

Black Mirror 2011-2023

Black Mirror 2011-2023

AdVitam-2018

Ad Vitam 2018

Altered Carbon 2018

Altered Carbon 2018-2020

DogsOfBerlin-2018

Dogs of Berlin 2018

Shetland 2013-2023

Shetland 2013-2023

The Missing British 2014-2016

The Missing British 2014-2016

Baptiste 2019-2021

Baptiste 2019-2021

Secret City 2016-2019

Secret City 2016-2019

Touch 2012–2013

Touch 2012–2013

Hotel Beau Séjour 2017-2019

Hotel Beau Séjour 2017-2019

Elementary 2012-2019

Elementary 2012-2019

Inspector Morse 1987–2000

Inspector Morse 1987–2000

Lewis 2006–2015

Lewis 2006–2015

Endeavour 2013–2023

Endeavour 2013–2023

Eyewitness - Øyevitne 2014

Eyewitness - Øyevitne 2014

Eyewitness American 2016

Eyewitness American 2016

The Blacklist 2013-2023

The Blacklist 2013-2023

The Blacklist: Redemption 2017

The Blacklist: Redemption 2017

Wanted - Australian 2016-2018

Wanted - Australian 2016-2018

Wanted - South Korean 2016

Wanted - South Korean 2016

Hustle ENG 2004–2012

Hustle ENG 2004–2012

NCIS 2003-2023

NCIS 2003-2023

NCIS: Los Angeles 2009–2023

NCIS: Los Angeles 2009–2023

NCIS: New Orleans 2014–2021

NCIS: New Orleans 2014–2021

NCIS: Hawaiʻi 2021-2023

NCIS: Hawaiʻi 2021-2023

NCIS: Sydney 2024

NCIS: Sydney 2024

CSI 2000-2015

CSI: Crime Scene Investigation 2000-2015

CSI: Miami 2002-2012

CSI: Miami 2002-2012

CSI: NY 2004-2013

CSI: NY 2004-2013

CSI: Cyber 2015-2016

CSI: Cyber 2015-2016

CSI: Vegas 2021-2023

CSI: Vegas 2021-2023

Chicago Fire 2012-2023

Chicago Fire 2012-2023

Chicago P.D. 2014–2023

Chicago P.D. 2014–2023

Chicago Med 2015-2023

Chicago Med 2015-2023

Chicago Justice 2017

Chicago Justice 2017

Law and Order 1990-2023

Law and Order 1990-2023

Law and Order: Special Victims Unit 1999-2023

Law and Order: Special Victims Unit 1999-2023

Law and Order: Organized Crime 2021-2023

Law and Order: Organized Crime 2021-2023

Law and Order: Criminal Intent 2001-2011

Law and Order: Criminal Intent 2001-2011

Law and Order: Trial by Jury 2005-2006

Law and Order: Trial by Jury 2005-2006

Law and Order: LA 2010-2011

Law and Order: LA 2010-2011

Law and Order: True Crime 2017

Law and Order: True Crime 2017

Cold Case 2003–2010

Cold Case 2003–2010

Criminal Minds 2005-2023

Criminal Minds 2005-2023

Criminal Minds: Suspect Behavior 2011

Criminal Minds: Suspect Behavior 2011

Criminal Minds: Beyond Borders 2016-2017

Criminal Minds: Beyond Borders 2016-2017

The Closer 2005-2012

The Closer 2005-2012

Major Crimes 2012-2018

Major Crimes 2012-2018

Wrong Side of the Tracks 2022

Wrong Side of the Tracks 2022

The Silent Sea 2021

The Silent Sea 2021

Inspector Koo 2021

Inspector Koo 2021

Trapped 2015-2022

Trapped 2015-2022

Stockholm Requiem 2018

Stockholm Requiem 2018

The Girl From Oslo 2021

The Girl From Oslo 2021

The Lοrenskog Disappearance 2022

The Lοrenskog Disappearance 2022

The Chestnut Man 2021

The Chestnut Man 2021

Squid Game 2021

Squid Game 2021

Elite 2018-2023

Elite 2018-2023

Outer Banks 2020-2023

Outer Banks 2020-2023

Lupin 2021-2023

Lupin 2021-2023

Homeland 2011-2020

Homeland 2011-2020

Criminal TV series 2019-2020

Criminal TV series 2019-2020

Bosch 2014-2021

Bosch 2014-2021

Bosch: Legacy 2022-2023

Bosch: Legacy 2022-2023

Chance 2016-2017

Chance 2016-2017

The Mentalist 2008-2015

The Mentalist 2008-2015

Mindhunter 2017-2019

Mindhunter 2017-2019

Manhunt - American 2017-2020

Manhunt - American 2017-2020

Manhunt - British 2019-2021

Manhunt - British 2019-2021

Bodyguard 2018

Bodyguard 2018

Halt and Catch Fire 2014-2017

Halt and Catch Fire 2014-2017

Limitless 2015-2016

Limitless 2015-2016

24 Series 2001–2014

24 Series 2001–2014

Mr. Robot 2015-2019

Mr. Robot 2015-2019

X-files 1993-2018

X-files 1993-2018

Beyond Westworld 1980

Beyond Westworld 1980

Westworld 2016-2022

Westworld 2016-2022

Blindspot 2016-2020

Blindspot 2016-2020

Black Spot Zone Blanche 2017-2019

Black Spot Zone Blanche 2017-2019

Quantico 2015-2018

Quantico 2015-2018

Broadchurch 2013-2017

Broadchurch 2013-2017

Gracepoint TV Mini-Series 2014

Gracepoint TV Mini-Series 2014

Treadstone 2019

Treadstone 2019

Black Knight 2023

Black Knight 2023

The Doctor Blake Mysteries 2013-2017

The Doctor Blake Mysteries 2013-2017

Perfume 2018

Perfume 2018

Warrior 2018

Warrior 2018

Innocent Masum 2017

Innocent Masum 2017

Dip 2018

Dip 2018

Strike 2017-2023

Strike 2017-2023

Hidden 2011

Hidden 2011

Hidden 2018-2021

Hidden 2018-2021

Unforgotten 2015-2023

Unforgotten 2015-2023

Marcella 2016-2021

Marcella 2016-2021

Messiah British 2001-2008

Messiah British 2001-2008

Messiah American 2020

Messiah American 2020

Hinterland 2013-2016

Hinterland 2013-2016

Agatha Christie's Poirot 1989–2013

Agatha Christie's Poirot 1989–2013

Absentia 2017-2020

Absentia 2017-2020

Through the Wormhole 2010-2017 TV Docu-series

Through the Wormhole 2010-2017 TV Docu-series

StartUp 2016-2018

StartUp 2016-2018

Start-Up 2020 South Korean TV series

Start-Up 2020 South Korean TV series

Modus 2015–2017

Modus 2015–2017

The Code AU 2014-2016

The Code AU 2014-2016

In The Dark British 2017

In The Dark British 2017

In The Dark American 2018-2022

In The Dark American 2018-2022

Into The Dark LA 2018-2021

Into The Dark LA 2018-2021

Bright Eyed Revenge 2016-2017

Bright Eyed Revenge 2016-2017

The Silence 2010

The Silence 2010

Hunted British 2012

Hunted British 2012

Crossing Lines 2013-2015

Crossing Lines 2013-2015

La Femme Nikita Series 1997–2001

La Femme Nikita Series 1997–2001

Nikita Series 2010-2013

Nikita Series 2010-2013

Mission Impossible Series 1966-1973

Mission: Impossible Series 1966-1973

Mission Impossible Series 1988-1990

Mission: Impossible Series 1988-1990

The Crimson Rivers Series 2018-2022

The Crimson Rivers Series 2018-2022

Almost Human 2013-2014

Almost Human 2013-2014

White Collar 2009-2014

White Collar 2009-2014

Wire in the Blood 2002-2008

Wire in the Blood 2002-2008

Perception 2012-2015

Perception 2012-2015

The Kettering Incident 2016

The Kettering Incident 2016

Voyagers! 1982-1983

Voyagers! 1982-1983

Motive 2013-2016

Motive 2013-2016

Columbo 1968-2003

Columbo 1968-2003

Mrs. Columbo 1979-1980

Mrs. Columbo 1979-1980

Black Space 2020

Black Space 2020

The Innocent 2001

The Innocent 2001

The Innocent 2018-2019

The Innocent 2018-2019

The Innocent 2021

The Innocent 2021

Invisible City 2021-2023

Invisible City 2021-2023

Bitter Daisies 2018-2021

Bitter Daisies 2018-2021

Who Killed Sara? 2021-2022

Who Killed Sara? 2021-2022

Tribes of Europa 2021

Tribes of Europa 2021

Capitani 2019-2022

Capitani 2019-2022

50 m² - 50m2 2021

50 m² - 50m2 2021

The Uncanny Counter 2020

The Uncanny Counter 2020

Goliath 2016-2021

Goliath 2016-2021

The Catch American 2016-2017

The Catch American 2016-2017

The Catch British 2023

The Catch British 2023

Nightflyers Series 2018

Nightflyers Series 2018

Equinox 2020

Equinox 2020

Stranger - Secret Forest 2017

Stranger - Secret Forest 2017

Someone Has to Die 2020

Someone Has to Die 2020

Stolen Away - Perdida 2020

Stolen Away - Perdida 2020

The Barrier 2020

The Barrier 2020

Subat 2012-2013

Subat 2012-2013

Better Than Us 2018

Better Than Us 2018

To The Lake - Epidemiya 2019

To The Lake - Epidemiya 2019

The Protector 2018-2020

The Protector 2018-2020

The Gift 2019-2021

The Gift 2019-2021

The Gift 2019-2020

The Gift 2019-2020

The Sinner 2017-2021

The Sinner 2017-2021

Signs Polish 2018-2020

Signs Polish 2018-2020

Away 2020

Away 2020

3% 2016-2020

3% 2016-2020

Biohackers 2020-2021

Biohackers 2020-2021

Rita 2012-2020

Rita 2012-2020

The Great Heist 2020

The Great Heist 2020

The Umbrella Academy 2019-2023

The Umbrella Academy 2019-2023

The Rain 2018-2020

The Rain 2018-2020

Ozark 2017-2020

Ozark 2017-2020

Hold Tight 2022

Hold Tight Polish 2022

Chosen Danish 2022

Chosen Danish 2022

Into the Night 2020-2021

Into the Night 2020-2021

Yakamoz S-245 2022

Yakamoz S-245 2022

The OA 2016-2019

The OA 2016-2019

Juvenile Justice 2022

Juvenile Justice 2022

LA's Finest 2019-2020

LA's Finest 2019-2020

Bordertown - Sorjonen 2016-2019

Bordertown - Sorjonen 2016-2019

The Swarm 2023

The Swarm 2023

Kleo 2022

Kleo 2022

Hit And Run 2021

Hit And Run 2021

All Of Us Are Dead 2022

All Of Us Are Dead 2022

In From the Cold 2022

In From the Cold 2022

The Journalist Series 2022

The Journalist Series 2022

Archive 81 Series 2022

Archive 81 Series 2022

Archive 81 Podcast 2016-2019

Archive 81 Podcast 2016-2019

Jaguar 2021

Jaguar 2021

The Serpent 2021

The Serpent 2021

Safe 2018

Safe 2018

Hellbound 2021

Hellbound 2021

Ragnarok 2020-2023

Ragnarok 2020-2023

My Name 2021

My Name 2021

Shadow 2019

Shadow 2019 South African

Kings of Jo’burg 2020-2023

Kings of Jo’burg 2020-2023 South African

Undercover 2019

Undercover 2019 Belgian-Dutch

Rough Diamonds 2023

Rough Diamonds 2023 Belgian

Obsession 2023

Obsession 2023

Florida Man 2023

Florida Man 2023

Feria The Darkest Light 2022

Feria The Darkest Light 2022

Z Nation 2014-2018

Z Nation 2014-2018

Reality Z 2020

Reality Z 2020

Dead Set 2008

Dead Set 2008

Black Summer 2019-2021

Black Summer 2019-2021

The Mess You Leave Behind 2020

The Mess You Leave Behind 2020

Beef 2023

Beef 2023

Thicker Than Water 2023

Thicker Than Water - Jusqu’ici tout va bien 2023

Oats Studios - Rakka 2017-2020

Oats Studios - Rakka 2017-2020

Copycat Killer Taiwan 2023

Copycat Killer Taiwan 2023

High Water 2022

High Water Polish 2022

Triptych - Triada 2023

Triptych - Triada Mexican 2023

Close to Home: Murder in the Coalfield 2022

Close to Home: Murder in the Coalfield 2022

The Night Agent 2023

The Night Agent 2023

The Snow Girl 2023

The Snow Girl 2023

Fauda 2015-2022

Fauda 2015-2022

Sky High - Hasta El Cielo Series 2023

Sky High - Hasta El Cielo Series 2023

Luther 2010-2019

Luther 2010-2019

Deep - En immersion 2016

Deep - En immersion 2016

Unit 42 2017-2019

Unit 42 2017-2019

Giri Haji - Duty Shame 2019

Giri Haji - Duty Shame 2019

You Cannot Hide 2019

You Cannot Hide 2019

The Stranger British 2020

The Stranger British 2020

A Confession 2019

A Confession 2019

Monzon: A Knockout Blow 2019

Monzon: A Knockout Blow 2019

Crime Diaries: The Search 2020

Crime Diaries: The Search 2020

The Woods Polish 2020

The Woods Polish 2020

Rugal 2020

Rugal 2020

The Victims Game 2020

The Victims Game 2020

Unorthodox 2020

Unorthodox 2020

Tabula Rasa 2017

Tabula Rasa 2017

She 2020

She 2020

The Mire 2018-2021

The Mire 2018-2021

Caliphate 2020

Caliphate 2020

Bloodride 2020

Bloodride 2020

The Alienist 2018-2020

The Alienist 2018-2020

Queen Sono 2020

Queen Sono 2020

October Faction 2020

October Faction 2020

Welcome to Eden 2022

Welcome to Eden 2022

Stay Close 2022

Stay Close 2022

Dirk Gently’s Holistic Detective Agency 2016-2017

Dirk Gently’s Holistic Detective Agency 2016-2017

Dirk Gently British 2010-2012

Dirk Gently British 2010-2012

The Lincoln Lawyer 2022-2023

The Lincoln Lawyer 2022-2023

The Trial Italian 2019

The Trial Italian 2019

Surviving Summer 2022

Surviving Summer 2022

First Kill 2022

First Kill 2022

Maldivas 2022

Maldivas 2022

Good Morning Veronica 2020-2023

Good Morning Veronica 2020-2023

Midnight Mass 2021

Midnight Mass 2021

Echoes 2022

Echoes 2022

The Girl in the Mirror 2022

The Girl in the Mirror 2022

Cafe Minamdang 2022

Cafe Minamdang 2022

Snabba Cash Series 2021

Snabba Cash Series 2021

The First 2018

The First 2018

La Mante 2017

La Mante 2017

1983 Polish Series 2018

1983 Polish Series 2018

Where Stars Land 2018

Where Stars Land 2018

River British Series 2015

River British Series 2015

Collateral Series 2018

Collateral Series 2018

Paranoid British 2016

Paranoid British 2016

Carlo and Malik 2018-2020

Carlo and Malik 2018-2020

The Victim 2019

The Victim 2019

When They See Us 2019

When They See Us 2019

Homecoming 2018-2020

Homecoming 2018-2020

God's Gift: 14 Days 2014

God's Gift: 14 Days 2014

Somewhere Between 2017

Somewhere Between 2017

Voice South Korean 2017-2021

Voice South Korean 2017-2021

Voice: 110 Emergency Control Room - Japan 2019

Voice: 110 Emergency Control Room - Japan 2019

Voice: Feel the Sound of Death - Tai 2019

Voice: Feel the Sound of Death - Tai 2019

V Wars 2019

V Wars 2019

Smoking South Korean 2018

Smoking South Korean 2018

Erased Japan Series 2019

Erased Japan Series 2019

The Lies Within 2019

The Lies Within 2019

How To Get Away With Murder 2014-2020

How To Get Away With Murder 2014-2020

Shooter Series 2016-2018

Shooter Series 2016-2018

Sacred Games 2018-2019 Indian Series

Sacred Games 2018-2019 Indian Series

The Politician 2019

The Politician 2019

Behind your Touch 2023

Behind your Touch 2023

Bloodhounds 2023

Bloodhounds 2023

The I-Land 2019

The I-Land 2019

Reckoning 2019

Reckoning 2019

The Investigator: A British Crime Story 2016

The Investigator: A British Crime Story 2016

Bancroft 2017-2020 Series

Bancroft 2017-2020 Series

Chasing Shadows 2014 Series

Chasing Shadows 2014 Series

Vera 2011-2023

Vera 2011-2023

The Inspector Lynley Mysteries 2001–2008

The Inspector Lynley Mysteries 2001–2008

Black South Korean 2017

Black South Korean 2017

Tidelands 2018

Tidelands 2018

La Treve - Break 2016

La Treve - Break 2016

Chief of Staff 2019

Chief of Staff 2019

Queen of the South 2016-2021

Queen of the South 2016-2021

La Reina del Sur 2011-2023

La Reina del Sur 2011-2023

Juste Un Regard - Just One Look 2017

Juste Un Regard - Just One Look 2017

The Indian Detective 2017

The Indian Detective 2017

Delhi Crime 2019-2022

Delhi Crime 2019-2022

The Stranded 2019 Thai Series

The Stranded 2019 Thai Series

The Unlisted 2018

The Unlisted 2018

Murder in the First 2014-2016 Series

Murder in the First 2014-2016 Series

Berlin Station 2016-2019 Series

Berlin Station 2016-2019 Series

Deception 2013 Series

Deception 2013 Series

Deception 2018 Series

Deception 2018 Series